Services

Vores professionelle personale er specialiseret i at håndtere alle former for gods herunder søral, frossen fisk, fiskeafskær, dyrefoder, biobrændsel, RDF, flyveaske, salt, byggematerialer og sværgods.

Eksempler på opgaver vi løser

Fiskefoder til norske farme

I samarbejde med Aller Aqua har vi opbygget en optimal løsning på levering af fiskefoder direkte fra Thyborøn og til slutbrugerne i de norske fjorde.

I en nyopført lagerhal på havnen i Thyborøn samles et stort antal bigbags med de mange forskellige kvaliteter af fiskefoder. Efterhånden som kunderne afgiver bestilling samles og mærkes sækkene i kundespecifikke bats, som hver anden uge lastes i et specialfartøj. Skibet sejler herefter til Norge og levere præcis den rigtige mængde og kvalitet, til den enkelte kundes havbrug.

Transport og opbevaring af frosne fisk og fiskeaffald til minkfoder

I samarbejde med vores søsterselskab Nørresundby Rederi & Shipping hentes blokke med frosne fisk på Island og Færøerne og sejles til Thyborøn, hvor fisken losses og opbevares i vores fryselager. Herfra sendes fisken videre til forarbejdning og ender som et proteinrigt foder til danske minkfarme.

Losning af tungt stykgods i Thyborøn

Energinet er i gang med at opføre flere transformerstationer langs den jyske vestkyst. Stationerne skal stå klar til at modtage store mængde elektrisk energi fra fremtidens offshore vindmølleparker i Nordsøen.

I flere tilfælde har vi i Thyborøn modtaget de skibe, der transportere de store transformer enheder. Der er tale om store enheder på op til 160 tons, der med største omhu skal løftes fra skib og direkte på blokvogn.

Sammen med transformerne ankommer en antal kasser med komponenter og reservedele, som vi ofte opbevarer og udleverer i takt med kundens behov.